kart

Ellen Boger, Boger idéutvikling og tegnekontor Ingrid Ulving Gjørven, Arkitektkontoret


Om oss

Fasett design DA ble etablert i april 2005. Alle har tidligere jobbet i større bedrifter og har de siste årene jobbet som selvstendig næringsdrivende med egne firma.

Arbeidsdagen som selvstendig har vært innholdsrik og utfordrende, men etter noen år meldte behovet seg for et større faglig fellesskap. Resultatet ble derfor driftsselskapet Fasett design DA på Hvalstad i Asker.

I vårt kreative kontorfellesskap finner du også Arkitektkontoret Ingrid Ulving Gjørven og Bris Arkitekter as. Fellesskapet byr på et inspirerende fagmiljø, bredere kompetanse og større kapasitet både for våre oppdragsgivere og hverandre.